POMÁHÁME SRDCEM ...

Sedmero  Nadačního Fondu MY

Transparentnost je pro nás klíčová, a proto pravidelně seznamujeme veřejnost s výsledky své práce. 

  1. Nashromážděné prostředky jsou ve 100% předávány příjemci
  2. Činnost spojená s nadačním fondem je plně hrazena z prostředků zakladatelů a společnosti DKJG systém a.s.
  3. Chováme se vždy hospodárně a minimalizujeme náklady na svou správu a propagaci.
  4. Jsme transparentní ve své činnosti a nakládání s finančními dary.
  5. Všechny nadační příspěvky schvaluje nadační rada, žadatelé jsou ve všech případech srozuměni s výsledkem.
  6. Všichni Členové nadačního fondu pracují bez nároků na mzdu či jakékoli jiné ocenění.
  7. Chováme patřičnou úctu ke svým dárcům, spolupracujícím společnostem a institucím

O nás

MY_I.png 

Jak v životě tak v podnikání nejde jen přijímat a nic nedat zpět.  "MY" jsme si osvojili od počátku našeho setkání. A protože MY a ne JÁ  má pro nás obrovský význam, chtěli jsme tomuto dát ten, ještě hlubší  a založili Nadační fond MY. Pomáhat je dobré a mělo by to být přirozené. Ale přeci jen ve větším počtu je pomáhat jednodušší. Do vzniku nadačního fondu za sebou máme několik charitativních akcí na kterých jsme se buďto už přímo osobně podíleli nebo je jen podpořili. Od školy v přírodě pro dětský domov Domeček, přes invalidní vozík na míru pro málého Patrika až po dnes už stovky kilogramů granulí pro zvířecí útulky.  A takhle chceme pokračovat dále...

Benefiční koncert pro Lucii

Benefiční koncert pro Lucii

Jedním z dalších příběhů, který bychom rádi podpořili patří Lucii. Přesněji 27 leté Lucii Víchové, která se narodila jako dítě s dětskou mozkovou obrnou. A Lucie by moc potřebovala upravit koupelnu pro své normální běžné fungování mladého člověka. Více o příběhu Lucie ZDE. Proto jsme se rozhodli uspořádat první benefiční koncert našeho nadačního fondu MY a to příznačně v areálu Kouparku v Ostravě - Radvanicích, kde Lucie také v místím domově s pečovatelskou službou bydlí. Je připraven doprovodný program pro děti s možností opéct třeba buřty. Jako předkapela se představí mladé duo umělců z Nového Jičína  pod názvem Three Tall Men a pak již v 17 hod vystoupí KACZI, která je v podstatě prototypem zdravě vypadající, energické ženy, pocházející z hor, která nemá daleko ke spontaneitě, jak v hudbě, tak i v osobním životě.


 2021.jpg